ברכות

דף: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת במזל טוב את משפחת אלי שטרן להולדת הנכד.

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת את משפחת שלום ליקר להולדת הנכדה.

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכים במזל טוב למשפחת איציק נשר להולדת הבן

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת במזל טוב את אייל לוי ומשפחתו לרגל הולדת התאומים.

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת במזל טוב את משפחת הרב ויזנר לרגל הולדת הנכדה

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת במזל טוב את משפחת יבלוביץ לרגל הולדת הנכדה.

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת במזל טוב את משפחת פישמן לרגל הולדת הבן.

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת את משפחת הלפמן אפריים ותמר לאירוסי הבן אביעד.