ברכות

דף: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת את משפחת סבו ברוך במזל טוב להולדת הנכד

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת את משפחת זיו במזל טוב להולדת הנכדה

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת את משפחת בין חור במזל טוב להולדת הנכדה

הנהלת בית הכנסת והמתפללים מברכת את משפחת הרב ויזנר במזל טוב להולדת הנכדה

למשפחת בר כוכבא מזל טוב להולדת הנכדה
מהנהלת ומתפללי בית הכנסת

למשפחת רמז מזל טוב לנישואי הבן מיכאל

למשפחת דוד כץ מזל טוב לאירוסי הבת

למשפחות פוגל/סבו מזל טוב לרגל אירוסי הבן/נכד שי