בקהילה

הודעות   ברכות  תודה ויישר כח  ימי הולדת 

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של מורינו ורבינו

הרה"ג מנחם נחום מנדלבוים  זצ"ל

רב שכונת הפועל מזרחי ורב בית-כנסת בר-אילן ברחובות

למשפחת מנדלבוים היקרה משתתפים באבלכם הכבד

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תדעו דאבה עוד .


המשפחה יושבת שבעה ברחוב גורודיסקי 1 ברחובות

שחרית: 7:00, מנחה: 18:30, ערבית: 19:30

בית כנסת בר-אילן רחובות - ההנהלה והמתפלליםלחץ כאן לכניסה לדף קשר