זר ברכות ליום הולדתכם, ילידי חודש כסליו

דף: 1

אפל אברהם
גרובר מיכאל
לוי יצחק
מירסקי מאיר
סולטן שי
שטרן אליהו