יישר כח ותודה

דף: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

יישר כח להנהלה היוצאת:
ברגר שמואל,עזרא איצקוביץ , מנחם ורצברגר ושי שאלתיאל דוד . כמו כן יישר כח לכל המסייעים במלאכת הקודש

יישר כח למשפחת גרוס על תיקון ושיפוץ יסודי של ספר תורה בבי"כ
לע"נ שלמה גדליה גרוס ז"ל

יישר כח לאסף רז ורעייתו על תרומת נברשות חדשות לעזרת נשים

יישר כח לרב ויזנר ורעייתו על הארגון והארוח בסוכתם בערב הלימוד והשמחה
בליל הושענא רבה